Apelați acum
PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU  EXAMENUL  DE  VÂNĂTOARE

Pregătirea teoretică în vederea examenului de vânătoare are loc la sediul Asociaţiei noastre din strada George Coşbuc nr.5, Ploieşti.

Pentru zilele şi orele dedicate cursurilor teoretice vă rugăm să telefonaţi cu cel puţin 48 de ore înainte de a vă planifica şedinţele de teorie .Prezenţa stagiarilor vânători reprezintă un factor determinant în pregătirea pentru examenul de vânătoare . Este important de retinut ca plata pentru examenul de vanatoare nu asigura neaparat trecerea acestuia cu succes. Locurile stabilite de organele ministeriale vor fi ocupate de catre concurentii care cunosc temeinic materia de concurs. Asociatia noastra va pune la dispozitie materialele de studiu precum si personal pregatit sa va indrume spre succes.

Pregătirea prealabilă, în domeniul cinegetic de activitate, priveşte atât formarea viitorilor profesionişti, cât şi şcolarizarea noilor vânători, ambele categorii pe baza unor cursuri teoretice şi practice avizate în specialitate. Aceasta deoarece ambele categorii de persoane, profesionişti şi amatori, urmează să desfăşoare o activitate cu impact direct asupra mediului.

În România este organizată, aşadar, o pregătire de specialitate şi una de mase, continuate ulterior prin diverse forme de perfecţionare a pregătirii şi de instruire, inclusiv pe bază de studiu individual. Rezultatul final al acestor modalităţi de pregătire şi de instruire se reflectă în nivelul general de conştientizare a responsabilităţii desfăşurării activităţii cinegetice, de către toţi cei implicaţi în vreun fel în aceasta.

Pregătirea viitorilor profesionişti, a celor care prin natura funcţiei vor fi implicaţi direct şi responsabil în activitatea de administrare şi de gestionare a fondului cinegetic naţional, se face pe trei nivele de şcolarizare, după cum urmează:

    • de bază, în şcoli profesionale, la care se predă un curs de vânătoare;

    • mediu, în licee silvice şi în şcoli tehnice silvice postliceale, la care se predau cursuri de vânătoare;

    • superior, în cadrul facultăţilor la care se predă un curs complex de cultura vânatului şi în cadrul colegiilor cinegetice, unde sunt predate în principal cursuri de pură specialitate.La rândul ei, pregătirea vânătorilor se realizează prin studiu individual şi prin practică efectuată pe timp de cel puţin un an, pe lângă o grupă de vânători, finalizate printr-un examen de atestare.Categoriile de pregătire prezentate sunt considerate doar un început de instruire în materie, prin care se acumulează ordonat un minimum de cunoştinţe necesare, urmate obligatoriu de perfecţionarea acestei pregătiri, în cadrul sistemului de învăţământ, sau de autoinstruire, pe bază de studiu individual. În acest sens sunt puse la dispoziţia celor interesaţi materiale didactice adecvate, care să vină în completarea cunoştinţelor iniţiale şi practicii personale desfăşurate în activitate. Revista “Vânătorul şi Pescarul Român”, pe care o poate primi fiecare membru vânător din România, lucrările de specialitate şi lucrările beletristice în domeniul cinegetic de activitate constituie tot atâtea surse eficiente de informare şi de documentare de specialitate. Mai nou, revistele străine de specialitate, casetele cu filme documentare, CD-urile, filmele în profil, emisiunile TV şi, în primul rând, internetul reprezintă alte asemenea posibilităţi de informare şi documentare.În acelaşi timp, practica în domeniu rămâne foarte importantă pentru orice persoană angrenată în activitatea cinegetică, fie el profesionist, fie amator.

AVPS Penes Curcanul

  • 0721 340 494
Ploiesti, Prahova

Strada George Cosbuc, Nr. 5

Copyright © 2021 AVPS PENES CURCANUL