Apelați acum
Facem inscrieri la Scoala de Artificieri

Intentionam sa initiem o noua serie training calificare pentru ocupatia de artificier la lucrari de suprafata,conform legii 126/95, art.120.1.(2) din Normele Tehnice la lege.

Trainingul se furnizeaza la standarde atractive de ambele parti, in baza AUTORIZATIEI de furnizor de formare profesionala seria HD nr. 00976.

Startul trainingului se realizeaza cu o prima etapa de cunostinte teoretice pe parcursul a cinci (5) zile lucratoare si se desfasoara in continuare pe parcursul altor patruzeci si cinci (45)  de zile lucratoare .

Detaliile desfasurarii cursului vor fi furnizate beneficiarilor in prima etapa de cinci zile.

 Pentru a fi acceptati la training participanti trebuie sa prezinte la start dosarul personal cu urmatoarele documente:

 • copie dupa CI;
 • copie document studii, minim 8 clase;
 • adeverinta medicala cu mentiunea clinic sanatos;
 • certificat psihologic cu mentiunea apt psihologic pentru artificier suprafata.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării pentru activitatea de artificier(conform Capitolului X din Normele Tehnice la Legea 126/1996)

Art. 126

(1) În funcţie de lucrările pe care urmează să le execute ca artificier candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a. pentru lucrări de împuşcare la exploatări miniere la zi, la construcţii de drumuri şi terasamente, demolări sau derocări de altă natură decât cele prevăzute la literele următoare:

   • vechime de cel puţin 2 ani în funcţia de miner de suprafaţă sau subteran;
   • vechime de cel puţin 2 ani în activitatea de fabricare sau de verificare a explozivilor;
   • pentru lucrări de împuşcare a obiectelor din metal în vederea dezmembrării lor;
   • vechime de cel puţin 1 an în funcţia de miner de suprafaţă sau subteran;
   • vechime de cel puţin 1 an în funcţia de muncitor pregătitor metale vechi;
   • vechime de cel puţin 2 ani în activităţi de fabricare sau verificare a explozivilor;

c. pentru lucrări de împuşcare în subteran – vechime de cel puţin 3 ani efectiv lucraţi în locuri de muncă din subteran în care s-au folosit materii explozive, din care cel puţin 2 ani cu calificare de miner categoria a 4-a sau a 5-a;

d. pentru lucrări de împuşcare în prospecţiuni geologice sau perforări de sonde (perforări de coloane) şi la amorsarea fuzeelor antigrindină – vechime de cel puţin 2 ani consecutivi sau două campanii consecutive în echipe de prospecţiuni geologice, echipe de perforări de coloane sau echipe de fuzee antigrindină, ca lucrător auxiliar pe lângă un artificier;

e. pentru lucrări de împuşcare în masive fierbinţi (la cuptoare metalurgice) – vechime de cel puţin 2 ani consecutivi ca lucrător la cuptoarele metalurgice;

f. pentru lucrări de împuşcare sub apă – scafandri care au un număr de cel puţin 200 de ore imersie;

g. pentru lucrări de efecte speciale pirotehnice în producţia de filme – vechime de cel puţin 1 an în funcţia de muncitor specialist instruit în echipele de artificieri pentru lucrări de efecte speciale pirotehnice în producţia de filme sau vechime de cel puţin 2 ani ca artificier la una dintre lucrările prevăzute la lit. a)-e).

(2) Vechimea în meseriile şi activităţile menţionate mai sus se consideră de la data recrutării candidaţilor respectivi pentru cursurile de calificare în meseria de artificier.

Art. 127

(1) În vederea obţinerii autorizării ca artificier se mai pot prezenta şi:

a. absolvenţii şcolilor de maiştri şi tehnicieni minieri, sondori, constructori, pentru instalaţii de transport forestier, precum şi ai facultăţilor cu profil minier sau electromecanică minieră;

b. maiştrii, tehnicienii, subingineri şi inginerii din activităţile de fabricare şi verificare a materialelor explozive, cu o vechime de cel puţin 2 ani în aceste activităţi;

c. absolvenţii liceelor industriale sau şcolilor profesionale miniere, care fac dovada că au efectuat o practică de cel puţin 6 luni la fronturi de lucru în care s-au folosit materii explozive şi care au absolvit un curs de artificier de 3 luni;

d. cadrele militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care au absolvit şcoala militară de geniu.

(2) În urma examenului susţinut aceste persoane pot fi autorizate ca artificieri pentru lucrările prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a), b), d) şi g), precum şi pentru funcţia de gestionar de depozit de materii explozive, iar maiştrii, tehnicienii, subingineri şi inginerii minieri şi electromecanici minieri şi pentru cele de la art. 126 alin. (1) lit. c).

Art. 128

Absolvenţii liceelor industriale şi ai şcolilor profesionale cu profil minier sau electromecanică minieră pot fi autorizaţi ca artificieri pentru unitatea minieră subterană sau exploatarea de zi în care şi-au desfăşurat practica de 6 luni, precum şi pentru alte unităţi cu specific similar.

Art. 129

Absolvenţii şcolilor de maiştri şi tehnicieni minieri şi ai facultăţilor cu profil minier sau electromecanică minieră, care au o activitate de cel puţin 2 ani în funcţii de conducere, control şi supraveghere a lucrărilor în care s-au utilizat materii explozive, pot fi autorizaţi ca artificieri chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a)-g).

Art. 130

Cu excepţia absolvenţilor şcolilor de maiştri sau tehnicieni constructori, pentru instalaţii de transport forestier, precum şi a maiştrilor, tehnicienilor, subinginerilor, inginerilor din activităţile de fabricare şi verificare a materiilor explozive, celor prevăzuţi la art. 127 alin. (1) lit. a) şi d) nu li se cere absolvirea cursului de calificare pentru funcţia de artificier.

AVPS Penes Curcanul

 • 0721 340 494
Ploiesti, Prahova

Strada George Cosbuc, Nr. 5

Copyright © 2021 AVPS PENES CURCANUL

X
Add to cart