CategoriesIntrebari frecvente Legislatie

Examenul de vanator

  • Pentru a susține examenul de vânător trebuie parcursă obligatoriu etapa de pregătire practică și teoretică, care se poate face doar într-o asociație de vânători acreditată, așa cum este AVPS „Peneș Curcanul” din Ploiești
  • Examenul efectiv împlică o taxă de 150 de lei, care se achită la Trezoreria Ploiești, strada Aurel Vlaicu 22
  • Examenul de vânător, proba teoretică, este un test grilă, cu 30 de întrebări și durează o oră
  • Instructorii asociației te vor ajuta să faci față cu brio examenului practic

Una dintre etapele care confirmă statutul de vânător este examenul de vânător, iar toți cei care doresc să ajungă în acest punct trebuie să parcurgă cursurile de pregătire teoretică și practică. 

Primul pas este înscrierea, pentru a urma efectiv pregătirea practică și teoretică, într-un cadru organizat, la școala de vânători, respectiv în cadrul Asociației „Peneș Curcanul”. Înscrierea la cursuri se face în baza unei cereri. Este important de luat în calcul faptul că această cerere are un format tipizat, implică propria răspundere cu toate drepturile și obligațiile ce decurg de aici. Cererea se poate formula după ce candidatul citește și își asumă prevederile statutului organizaţiei vânătoreşti la care aderă. 

Deși nu este chiar un jurământ de credință, în adevăratul sens al cuvântului, acesta va semna, iar prin aceasta se obligă să-și însuşească şi să respecte prevederile din statut. În plus, acesta va declara că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute de lege care să-i interzică drepturile de obţinere a permisului de vânătoare şi, respectiv, a permisului de armă. Cererea se înregistrează oficial, în ziua depunerii.

Simpla depunere a acestei solicitări nu este însă suficientă pentru a fi admis la cursuri. Conducerea organizației vânătorești urmează a o analiza, iar solicitantul poate primi accept pentru înscrierea la cursuri, sau un refuz. 

Aprobarea cererii înseamnă începerea stagiaturii, iar Asociația va întocmi pentru fiecare cursant o fișa de stagiatură. Nu este chiar un catalog, dar are aproape același scop. Este monitorizată și evaluată evoluția candidatului, de la prezența la cursuri, până la modul în care se implică în activitatea de pregătire. 

Activitati practice

Fiecare cursant participă la: 

  • Cel puțin trei partide de vânătoare.
  • O ședință completă de pregătire practică privind portul și mânuirea armei de vânătoare 
  • O ședință de tragere cu arma de vânătoare la punct fix și la talere.

Armele de vânătoare pot fi închiriate, iar participarea la ședințele de tragere se face în prezența unui armurier și a unui instructor de tir. 

În spatele acestor momente practice se află orele de pregătire teoretice, inclusiv cele de instruire pentru mânuirea armei și cele în care cursantului îi sunt prezentate toate detaliile legate de mânuirea armei și regulile de siguranță pe care deținerea armei le impun. 

Orice cursant trebuie să știe că responsabilitatea prezenței la acțiunile programate de organizația vânătorească revine exclusiv elevului! Dar, este bine de știut că la Asociația „Peneș Curcanul” instructorii dedică timp și atenție fiecărui cursant în parte, pentru clarificarea și corecta însușire a tuturor informațiilor necesare. 

Elev-vanător instruit

Dacă ați parcurs toate aceste etape de pregătire teoretică și practică se poate spune că sunteți elev-vânător instruit, care va trebui să dovedească temeinicia cunoștințelor acumulate. 

O primă dovadă în acest sens este primirea recomandării de absolvire din partea organizației vânătorești la care ați efectuat stagiatura, un pas important în obținerea permisului și preambului examenului de vânător. 

Programarea temeinică a examenului este foarte importantă, mai ales că acesta se organizează o singură dată pe an, pentru toate asociațiile de vânători. Stabilirea datei examenului se face la propunerea asociațiilor vânătorești interesate, iar autoritatea publică centrală, care răspunde de silvicultură, comunică acestora o dată certă pentru organizarea examenului, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data organizării efective a acestuia. 

Din culisele examenelor anterioare se știe că de regulă examenul se organizează în aceeași perioadă din an, iar organizațiile silvice anunță cu celeritate data acestuia. 

Locul examenului este stabilit de organizațiile și asociațiile de vânătoare din județ (din fiecare județ în parte), iar costurile legate de organizare cad în sarcina Asociațiilor și există un tarif de examinare perceput de organizatori pentru fiecare candidat de 150 lei.

Înscrierea la examen se face în baza unui dosar (veți fi ajutați la întocmirea lui), în care documentele principale sunt fișa de stagiatură și recomandarea primită din partea Asociației. Lor li se adaugă o serie de acte de identitate, cazierul judiciar, fișa medicală și evaluarea psihologică. La toate acestea se adaugă o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că în ultimii trei ani, solicitantul nu a săvârșit fapte care ar putea fi încadrate ca infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, la Legea vânătorii sau alte fapte de natură penală comise prin violență.  

Înainte de examenul efectiv fiecare dosar va trece prin analiza comisiei de examen. Obținerea acordului de înscriere la examen este, în sine un mare pas înainte! 

Unde pot gasi chestionare si teste de vanatoare?

Testul grilă este proba principala a examenului și, la fel ca la permisul de conducere există numeroase culegeri de chestionare și teste de vânătoare. Cele mai bune lucrări ajutătoare și cele care te vor ajuta în cea mai mare măsură pentru a obține punctajul necesar îți vor fi recomandate chiar de instructori din Asociație. 

Pentru pregătirea și examinarea teoretică a candidaților autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură elaborează un set de întrebări și răspunsuri privind examenul de vânător. Este vorba despre un set de 1000 de întrebări, fiecare întrebare având trei răspunsuri  preformulate dintre care doar unul este corect. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate reactualiza conținutul setului de întrebări în acord cu legislația în vigoare și cu literatura din domeniul cinegetic, cu cel puțin 60 de zile înaintea datei susținerii examenului. 

Tot din experiența examenelor trecute știm, și vă spunem că cele 30 de întrebări ale testului sunt selectate din cele 1000! Durata examenului este de fix 60 de minute.

 Candidații declarați „respinși”, precum și cei declarați „absenți” la examen au dreptul la reexaminare în decurs de un an, cu ocazia examenului organizat pentru alte organizații vânătorești, potrivit prezentului regulament, cu condiția depunerii unei cereri în acest sens.

examen de vanator si ce trebuie sa faci ca sa-l obti

Cat costa scoala de vanatoare?

Costurile școlii variază de la o asociație la alta. În plus există o serie de bonusuri, reduceri și diverse modalități de plata. Este greu de spus cu exactitate care sunt costurile legate de instruire, pentru că acesta pot include  și costurile pentru activități suplimentare de tragere, închirierea armei sau a echipamentului pentru partidele de vânătoare. 

Detalii exacte și toate lămuririle de care ați putea avea nevoie se le puteți afla la telefon 0721 340 494 sau într-o discuție lămuritoare pe toate aspectele care v-ar putea interesa la sediul Asociației „Peneș Curcanul” de pe strada George Coșbuc la numărul 5, Ploiești. 

Cat costa permisul de vanatoare?

Dacă veți include în calculul valorii permisului și școala de vânători și echipamentul și arma, sumele ar putea deveni chiar foarte consistente. 

Dacă veți socoti doar permisul, costurile efective pentru obținerea lui sunt cele care țin de taxele pentru documente și examenul în sine. Ceea ce trebuie însă luat în calcul este că posesorii de permis de vânătoare plătesc anual o taxă la Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (valoarea ei este de aproximativ 800 lei).

Nu trebuie omise nici costurile pentru achiziția armei, sau a armelor, a muniției, echipamentului și nici taxele pe care fiecare partidă de vânătoare în parte le implică. 

Cea mai simplă cale prin care se poate obține, rapid și sigur, permisul de vânător este să ne contactați la telefon 0721 340 494 sau la sediul asociației de pe strada George Coșbuc 5, Ploiești.

Sursa foto: pexels.com