CategoriesIntrebari frecvente Legislatie

Permisul de port arma si tot ce trebuie sa stii despre acesta

 • Permisul de armă, permisul de port armă și permisul de vânătoare sunt autorizări diferite
 • Acest permis de armă se eliberează pentru dreptul de a deține armă letală, neletală sau de vânătoare, ori colecții de arme
 • Permisul de vânătoare permite deținerea și portul armei de vânătoare, în scopul vânătorii
 • Pentru a deține permis de vânătoare, rapid și ușor, trebuie să urmați un curs specializat, teoretic și practic, în cadrul unei asociații acreditate, precum AVPS „Peneș Curcanul” cu sediul pe strada George Coșbuc 5, Ploiești 
 • Puteți obține informații suplimentare, inclusiv cele legate de costuri, și la telefonul asociației, 0721 340 494 

Deținerea, utilizarea și portul unei arme de foc, indiferent de tipul ei (letală, neletală sau de vânătoare) este strict reglementată în România. Totodată există reguli foarte precise care stabilesc modul în care o persoană poate primi oricare dintre aceste drepturi legate de armele de foc. 

Permisul de port armă conferă posesorului dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi o armă letală supusă autorizării. Trebuie precizat că deținerea permisului de port armă nu vă dă și dreptul de a cumpăra o armă de foc, dar permisul poate să vă dea dreptul de a deține și de a o purta, în funcție de scopul pentru care este solicitat permisul. Precizarea este necesară pentru că se realizează astfel cadrul legal care permite vânătorilor, deținători de permis de vânătoare să dețină, să poarte și să utilizeze arma în scopul pentru care este destinată. 

Pentru a cumpăra o armă (pentru autoapărare sau de vânătoare), letală sau neletală aveți nevoie de o autorizare separată, care este valabilă un timp limitat și se referă strict la tipul de armă care poate fi cumpărat. 

Fiecare armă este însoțită de un act propriu care specifică explicit tipul, marca, seria și calibrul, iar dreptul de a utiliza o armă sau mai multe este înscris explicit în permisul de port armă. În actele armei și în permis este specificată inclusiv tipul și cantitatea de muniție aferentă permise.  

Cu alte cuvinte deținerea permisul de port armă nu vă dă dreptul de a purta efectiv arma asupra dumneavoastră, nu vă dă dreptul de cumpăra arme, decât în condiții strict reglementate. Abaterile de la aceste reguli sunt infracțiuni cu consecințe penale. 

 1. Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul său.
 2. Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate.

permis de port arma

Permis de port arma – Cum se obtine. Acte necesare

Pentru a obține un permis de port armă sunt necesare câteva etape, după cum urmează:

1. Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se adresează în scris și se depune personal de solicitant la Inspectoratul Județean de Poliție, pe raza căruia domiciliați. Cererea trebuie să conțină următoarele elemente:

 • datele personale; 
 • motivul pentru care se solicită această autorizare (autoapărare, scop de vânătoare, antrenament tir etc);
 • tipul de armă/ sau arme pentru care se solicită autorizare. 

2. Cererea poate fi admisă sau respinsă. Fiecare situație este motivată. În cazul în care cererea este respinsă solicitantul poate contesta decizia la Instanța teritorială competentă. 

3. Dacă cererea de procurare a armelor a fost aprobată, dosarul este completat de solicitant cu o serie de documente, astfel: 

 • cerere tip conform celei din Hotărârea de Guvern 130/2005;
 • act de identitate al solicitantului (în copie și în original);
 • două fotografii color tip pașaport;
 • dovada achitării taxelor pentru autorizare;
 • certificat de cazier judiciar, cu mențiunea expresă „pentru permis de port armă”;
 • certificat medical, din care să rezulte că solicitantul nu are afecțiuni incompatibile cu dreptul deținerii unei arme, dar nu mai vechi de șase luni de zile;
 • aviz psihologic, eliberat de un psiholog autorizat, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale;
 • certificatul de absolvire, în original și în copie, a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică, autorizată în acest sens; cursurile de acest gen pot fi urmate și la AVPS „Peneș Curcanul” cu sediul pe strada George Coșbuc 5, Ploiești;
 • permisul de vânătoare, în original și în copie, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei numai pentru deținere;
 • carnet de membru vânător, în original și în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizație vânătorească legal constituită, afiliată la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, pentru arme lungi cu destinația vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii acesteia. 

4. După depunerea dosarului, în urma verificării acestuia, solicitantul poate primi autorizație de cumpărare pentru tipul de armă menționat în cererea depusă. Autorizația este valabilă timp de 90 de zile, care pot fi prelungite cu încă 90 de zile.

5. Pentru a obține permisul de port armă pentru arma cumpărată solicitantul are la dispoziție doar trei zile lucrătoare, interval în care arma trebuie înscrisă și este eliberat permisul de port armă. Permisul se acordă în baza unor documente suplimentare: 

 • autorizația de cumpărare este contrasemnată de armurierul magazinului de unde a fost cumpărată arma);
 • facturii de achiziție;
 • prezentarea armei procurate.

permis de port arma

Important de stiut! 

 • Permisul de port-armă este valabil 5 ani. 
 • La sfârșitul fiecărei perioade de 5 ani, acesta trebuie vizat de către Serviciul Arme. 
 • Procedura de vizare a permisului poate fi declanșată cu cel mult 6 luni înainte de termenul de expirare.
 • În cazul în care valabilitatea permisului de armă nu a fost prelungită până la data expirării valabilităţii documentului, deţinătorii au obligaţia legală ca în termen de 10 zile de la data expirării permisului să predea armele şi muniţia la un armurier autorizat. În caz contrar, deţinerea armelor şi a muniţiei în baza permisului de armă cu valabilitatea expirată constituie infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Penal.

Permis de port arma – Cat costa?

În vederea obținerii unui permis de port armă, alta decât o armă de vânătoare, este necesar să urmezi un curs de instruire teoretică și practică. Acesta durează minim 15 zile și este structurat în 80 de ore, din care circa 20 de ore sunt aplicații practice. În urma acestor cursuri veți primi un certificat de școlarizare. În cazul celor care solicită achiziția unei arme de vânătoare, aceștia trebuie să facă dovada că au parcurs școala de vânători și că au trecut examenul la finalul acesteia, atât proba practică, cât și cea teoretică.

În funcție de operatorul juridic care le organizează, prețurile acestor cursuri pot varia destul de mult între 400 și 1000 de lei. Pe lângă asta, există și o taxă pentru înscrierea armei în permis de 10 lei. 

Permis de port arma – Unde se solicita?

Cererea pentru achiziția unei arme, indiferent de tipul acesteia, se adresează la Inspectoratul Teritorial de Poliție, de pe raza corespunzătoare domiciliului solicitantului. În cazul în care solicitarea este respinsă, solicitantul poate contesta decizia la Judecătoria competentă teritorial. 

Cine poate solicita permis de port arma?

Nu oricine poate deține o armă! Persoanele fizice care pot deține arme letale sunt:

 • persoanele cetățenie română;
 • persoanele de altă cetățenie, rezidente în România; 
 • vânătorii, cu permis de vânătoare și colecționarii de arme;
 • armele de apărare și pază pot fi procurate numai de: demnitari, magistrați, diplomați, militari și polițiști, sau alte categorii care justifică necesitatea deținerii unei arme de autoapărare, pe perioada cât sunt în activitate dar și după pensionare, dacă mai este justificat;
 • persoanele prevăzute de lege, ce îndeplinesc o funcție care implică exercițiul autorității publice, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază;
 • persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate;
 • armele de tir pot fi achiziționate de către sportivii și antrenorii de tir, precum și de către vânătorii și colecționarii de arme. 
 • vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

Detalii, sfaturi, indicații și cursuri pentru obținerea certificatelor care să ateste instruirea teoretică și practică se pot obține la AVPS „Peneș Curcanul” cu sediul pe strada George Coșbuc 5, Ploiești, sau la telefonul asociației, 0721 340 494.

Sursa foto: Unsplash.com