Apelați acum

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE PORT-ARMA. PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU PROCURARE, DETINERE, PORT SI FOLOSIRE A ARMELOR SI MUNITIILOR LETALE

AUTORIZAREA

In vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetatenii romani sau straini cu domiciliul ori resedinta in Romania, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Ploiesti, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau dupa caz, au resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

  • cerere tip, model anexa nr. 1

  • actul de identitate al solicitantului, original si copie

  • un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine, sau dupa caz, a purta si folosii arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii

  • certificat de cazier judiciar

  • aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii

  • certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens, in original si copie

  • doua fotografii color cu dimensiunea de 4×5 cm

  • dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare

  • permis de vanatoare in original si copie, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei numai pentru detinere

  • carnetul de membru vanator, in original si copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania – pentru arme lungi cu destinatia – vanatoare sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului  si folosirii acesteia

  • carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, in original si copie, pentru arme de tir, iar in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, in cadrul antrenamentelor sau cursurilor oficiale la care urmeaza sa participe

  • adeverinta care atesta, in cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14  alin. (2) lit. a)  si b)  din Legea 295/2004, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia.

PROCURAREA ARMELOR LETALE

Din Romania:

  • cumparare ( de la un armurier autorizat )

  • donatie

  • mostenire

  • inchiriere ( sau comodat ) de la un armurier autorizat, sau de drept (MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, DGP )

  • persoanele care indeplinesc o functie sau care implica exercitiul autoritatii publice, pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile in care sunt incadrate sau dapa caz le pot primi in dar sau recompensa prin ordin al conducatorului institutiei

Din strainatate:

  • cumparare de la orice armurier autorizat in baza autorizatiei eliberate de organele de politie competente

  • aviz individual eliberat de ANCEX

  • dovada achitarii taxelor vamale pentru armele fabricate din afara granitelor U.E

  • dovada achitarii accizei

ELIBERAREA PERMISULUI DE ARMA SI INSCRIEREA ARMEI

Dupa procurarea armei, solicitantul trebuie sa prezinte obligatoriu, organului de politie competent care a eliberat autorizatia de procurare, urmatoarele:

  • arme si munitia procurata

  • autorizatia de procurare a armei de aparare si paza

  • cartea de identitate a armei ( conform cu amendamentul prevazut la articolul 130 din Normele metodologice de aplicare a Legii 295/2004 )

  • certificatul de omologare a armei sau certificatul de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare a armei ( conform cu amendamentul prevazut la articolul 130 din Normele metodologice de aplicare a Legii 295/2004 )

  • factura fiscala eliberata de un armurier

  • actul de identitate al detinatorului sau dupa caz si urmatoarele:

  • chitanta vamala

  • aviz individual eliberat de ANCEX

  • certificat de mostenitor

  • ordin sau dispozitie de recompensa

  • act de donatie, inchiriere sau comodat

  • altele similare

In cazul in care arma de aparare si paza nu are carte de identitate, detinatorul armei va fi invitat la structura criminalistica din cadrul autoritatii competente cu 5 cartuse de calibru aferent armei, in scopul inregistrarii proiectilului si a tubului-martor in evidentele operative ale politiei .

Radierea armei din permisul arma in termen de 5 zile de la instrainarea armei titularul se prezinta la organul de politie competent teritorial pentru a solicita radierea armei din permisul de arma. Pentru acestea va prezenta urmatoarele documente:

  • cererea de radiere a armei ( ANEXA B )

  • factura fiscala eliberata de un armurier, sau dupa caz: act de donatie, inchiriere sau comodat

  • actul de identitate al detinatorului

  • dovada achitarii taxei

PROCURAREA, INREGISTRAREA SI RADIEREA ARMEI NELETALE
DOMENIUL DE REGLEMENTARE

Armele si munitiile neletale sunt prevazute in capitolul II, sectiunea 5 din Legea 295/2004 si capitolul II sectiunea 13 din Normele de aplicare a Legii 295/2004.

Conform art. 2-II, pct. 3 armele si munitiile neletale sunt definite ca fiind arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel incat, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor, sunt similate acestei categorii si armele vechi.

Documente necesare pentru obtinerea dovezii de notificare in vederea procurarii armei neletale:

  • notificare prealabila (anexa A)

  • copie CI/BI

  • documente justificative de utilizare pentru armele prevazute la nr. crt.26, 27, 28, 29, 31, si 32

Notificarea depusa la organul de politie competent, se inregistreaza dupa care in termen de 3 zile, se elibereaza dovada notificarii (model anexa 14 din H.G. nr. 130/24.02.2005) cu o valabilitate de 30 zile.

Cand arma neletala este procurata din strainatate se va solicita certificatul de indeplinire a conditiilor de omologare eliberat de Autoritatea Nationala de Omologare a Armelor si Munitiilor (dupa infiintarea acestiu organ).

PROCURAREA ARMEI NELETALE

Din Romania:

  • cumparare (de la un armurier autorizat)

  • donatie

  • mostenire

  • persoanele care indeplinesc o functie sau care implica exercitiul autoritatii publice, pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile in care sunt incadrate sau dupa caz le pot primi in dar sau recompensa prin ordin al conducatorului institutiei

Din strainatate:

  • cumparare de la orice armurier autorizat in baza notificarii eliberata de organele de politie competente

PROCEDURA INREGISTRARII ARMEI NELETALE SI ELIBERARII CERTIFICATULUI DE DETINATOR

Dupa procurarea armei neletale, solicitantul are obligatia de a se prezenta  in termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificarii in vederea eliberarii certificatului de detinator (model anexa 15 din H.G. nr. 130/24.02.2005) si inscrierea armei neletale in acest document.

Pentru aceasta va prezenta urmatoarele acte:

  • dovada notificarii, stampilata si semnata pe verso de armurier, in cazul cumpararii

  • factura de procurarea armei, sau dupa caz

  • certificat de mostenitor

  • act de donatie

  • chitanta vamala si plata accizei

  • ordin/dispozitie de recompensa sau dar, a conducatorului institutiei

  • arma si munitia procurata

PROCEDURA DE RADIERE A ARMEI NELETALE DIN CERTIFICATUL DE DETINATOR

Solicitantul se prezinta la organul de politie competent pentru radierea armei neletale in termen de 5 zile de la instrainare cu urmatoarele documente:

  • cerere model anexa B

  • factura de vanzare a armei neletale eliberata de un armurier, sau daupa caz, act de donatie

  • certificatul de detinator

  • BI/CI – original si copie

ACTE NECESARE PENTRU APLICAREA VIZEI IN PERMISUL DE ARMA

Vizarea permisului de armă. Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliţie competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române. Titularii permiselor de arme sunt obligaţi să se prezinte în locurile stabilite de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu armele înscrise în permise, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a legii.

  • cerere (viză permis armă)

  • permisul de armă şi armele înscrise în acesta

  • actul de identitate

  • permisul de vânătoare şi carnetul de membru vânător vizat pe anul 2008 (în cazul persoanelor cu drept de port şi folosire al armelor de vânătoare

  • o fotografie color ( dimensiune 4 x 5 cm)

  • atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie

  • certificatul medical tip, din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină şi să folosească arme si muniţii, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii

  • aviz psihologic din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină şi să folosească arme si muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii

  • adeverinţă care să ateste calitatea de antrenor sau sportiv categoria I, pentru persoanele care deţin arme de tir si nu sunt vânători autorizaţi

  • adeverinţă din care rezultă calitatea conferită de lege pentru deţinerea portul şi folosirea armelor de apărare şi pază

  • certificat de cazier judiciar

Pentru informatii sau nelamuriri, va rugam sa ne contactati.

INTRODUCEREA, DETINEREA, PORTUL SI FOLOSIREA ARMELOR LETALE,
PE TERITORIUL ROMANIEI DE CATRE CETATENII STRAINI

Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în următoarele condiţii:

  • fac dovada deţinerii legale a armelor, în statul de unde provin

  • arma să îndeplinească condiţiile impuse de normele de omologare

  • în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român

  • în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român

   OBSERVATII
Orice operatiune de vanzare cumparare a armelor neletale
se va face numai prin intermediul armurierilor.
Dovada dobandirii-procurarii unei arme neletale se poate face si cu actele notariale prevazute de lege (certificat de mostenitor, donatie, etc.), in original sau copie autentificata.

AVPS Penes Curcanul

 • 0721 340 494
Ploiesti, Prahova

Strada George Cosbuc, Nr. 5

Copyright © 2021 AVPS PENES CURCANUL