Apelați acum

.HOTARARE Nr. 1679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

HG 1679 – mod_acordare despăgubiri şi oblig_ pentru prevenirea pagubelor.doc

2.ORDIN   Nr. 536 din 20 august 2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România

Ordinul nr.536 privind rasele de câini admise la vânătoare.doc

3.- Ordinul nr. 539 din 25 august 2009pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN Nr. 539 din 25 august 2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare.doc

4.ORDIN Nr. 353 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, actualizat

Ordin 353-2008, privind Regulamentul de practicare a vanatorii.doc

5.LEGE Nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata ,  cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.295-2004 arme si munitii, modificata si completata la zi – 2021.doc

6.Act constitutiv A.J.V.P.S. Prahova

Act constitutiv A.J.V.P.S. Prahova+ Incheiere.pdf

7.Statutul A.J.V.P.S. Prahova

Statut A.J.V.P.S. Prahova 2021 + Incheiere Judecatoria Ploiesti.pdf

8.ORDIN   Nr. 1221 din 11 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

Ordinul 1221 – Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice.doc

9.ORDIN Nr. 301 din 2 aprilie 2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România

Ordinul 301-2014, măsuri protectie iepure de câmp.doc

10.Regulamentul de practicare a vanatorii

Regulament organizare si practicare vanatoare – AJVPS PH.doc
Completare Regulamentul intern de practicare a vanatorii.pdf

11.H.g. nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

HG nr.11-2018 -Norme aplicare Legea armelor si munitiilor.doc

12.ORDIN Nr. 153/2016 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

Ord.153-2016 privind modificarea Ord.539-2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare.doc

13.Legea nr.17/1996 privind regimul armelor si al munitiilor, modificata prin Legea nr.180/2016.

Legea nr.17-1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, modificata prin Legea nr.180-2016.doc

14.LEGE Nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.407-2006 modificata si completata la zi- 2021.doc

15.Ordinul nr.395/2018 din 12 aprilie 2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România

Ordinul 395-2018, caracteristici arme de foc, calibre, categorii munitie folosite la vanatoare.doc

16.Ordinul nr.827/2018, masuri pentru combaterea pestei porcine africane

Ord.827-2018 ppa- extras.doc

17.Ordinul nr.540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018 – 14 mai 2019

Ordinul nr.540-2018, privind cotele de recolta sezonul 2018-2019.doc

18.Legea nr.196/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si almunitiilor, publicata in Monitorul Oficial nr.880/ 01 noiembrie 2019

Legea nr.196-2019, modific.L.arme 295.doc

19.ORDIN  Nr. 1850/2020 din 8 octombrie 2020pentru modificarea unor acte normative din domeniul cinegetic

Ordin nr.1850-2020 , modificare acte normative dom.cinegetic.doc

20.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 81/2021 din 21 iulie 2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 26 iulie 2021

OUG nr.81-2021- prevenire si combatere atacuri ursi asupra persoanelor si bunurilor.doc

21.Ordinul M.M.A.P. rn.1460/2021 privind aprobarea cotelor de recolta la unele specii de pasari admise la vanatoare

Ord.1460 privind aprobarea cotelor de recolta la unele specii de pasari.doc
Anexele 1 -3 la Ordinul nr. 1460 al MMAP.xls

AVPS Penes Curcanul

  • 0721 340 494
Ploiesti, Prahova

Strada George Cosbuc, Nr. 5

Copyright © 2021 AVPS PENES CURCANUL